Cine sunt


O umbra vagă din trecut cu-n viitor necunoscut.